Tìm hiểu nước Mỹ – two longest rivers in the United States

Hai con sông dài nhất nước Mỹ

Hai con sông dài nhất nước Mỹ là những con sông nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.