Tìm hiểu nước Mỹ – U.S. Independence Day

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào

Lễ Độc lập của Hoa Kỳ là ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.