Tìm hiểu nước Mỹ – We elect a President for how many years?

Nhiệm kỳ tổng thống Hoa Kỳ là bao lâu

Nhiệm kỳ của tổng thống Hoa Kỳ là bao lâu ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.