Tìm hiểu nước Mỹ – What does the Constitution do?

Hiến pháp dùng để làm gì?

Hiến pháp Mỹ dùng để làm gì?

Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và audio. Có bài tập thực hành.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.