Tìm hiểu nước Mỹ – What is one right or freedom from the First Amendment?

quyền tự do nêu trong Tu chính án Số một là gì?

Một trong các quyền tự do nêu trong Tu chính án Số một là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.