Tìm hiểu nước Mỹ – What is the economic system in the United States?

Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay theo đường hướng nào?

Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ hiện này là theo đường hướng nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.