Tìm hiểu nước Mỹ – What is the political party of the President now?

Đảng của tổng thống đương nhiệm là đảng nào

Đảng của Tổng thống đương nhiệm là đảng nào? Xem hướng dẫn trả lời trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.