Tìm hiểu nước Mỹ – Who lived in America before the Europeans arrived?

Thổ dân Mỹ và người di cư từ châu Âu

Mối quan hệ giữa thổ dân Mỹ và người di cư từ châu Âu đến Mỹ là như thế nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.