Tìm hiểu nước Mỹ – Who was President during World War I

Ai là Tổng thống Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ai là Tổng thống Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.