Tìm hiểu nước Mỹ – Who was the first President?

Ai là Cha đẻ của Hoa Kỳ. Ai là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ

Ai là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.