Tìm hiểu nước Mỹ – One power of the federal government

Theo Hiến pháp, một trong các quyền của chính phủ liên bang là gì

Một trong các quyền của chính phủ liên bang quy định trong Hiến pháp là gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.