ALL EARS

all ears là gì

ALL EARS nghĩa là gì? Câu trả lời có trong bài này. Có nhiều ví dụ cụ thể, hướng dẫn cách dùng, luyện phát âm, bài tập sử dụng, Đáng xem.