Columbus Day [1] | Tìm hiểu nước Mỹ

Columbus Day - Ngày Columbus

Bạn biết người Mỹ tổ chức Columbus Day như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Ngày quố lễ của Hoa Kỳ – national US holidays

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ

Những ngày quốc lễ của Hoa Kỳ là những ngày nào? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.