persuade | convince

persuade convince 3

Bài này giúp bạn phân biệt sự khác nhau về ý nghĩa và cách sử dụng các động từ persuade | convince, kèm theo ví dụ cụ thể, kết hợp bài tập thích hợp.

Nên xem để tránh mắc lỗi không đáng có khi sử dụng.