Tìm hiểu nước Mỹ – Who vetoes bills?

Tại Hoa Kỳ, ai là người có quyền phủ quyết một dự luật

Tại Hoa Kỳ, ai là người có quyền phủ quyết một dự luật? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.