Martin Luther King Day | Tìm hiểu nước Mỹ

Martin Luther King Day

Bạn biết người Mỹ tổ chức Martin Luther King Day như thế nào không? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có bài luyện viết. Có bài luyện phát âm. Có bài luyện tổng hợp.

Chính xác và tiện dụng.

Tìm hiểu nước Mỹ – What did Martin Luther King do

Martin Luther King là ai và ông làm gì

Martin Luther King là ai và ông làm gì? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.