Tìm hiểu nước Mỹ – Who is the Commander in Chief of the military?

Ai là Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ?

Ai là Tổng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ? Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.

Tìm hiểu nước Mỹ – What stops one branch of government from becoming too powerful?

Kiểm soát và cân bằng quyền lực trong hệ thống quản lý nhà nước của Hoa Kỳ

Kiểm soát và cân bằng quyền lực trong hệ thống quản lý nhà nước của Hoa Kỳ được thực hiện như thế nào? Checks and balances nghĩa là gì?
Câu trả lời có trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.