Tìm hiểu nước Mỹ – Who is the Governor of your state now?

Thống đốc tiểu bang của bạn là ai

Thống đốc tiểu bang của bạn là ai? Xem hướng dẫn trả lời trong bài này.

Có bài luyện nghe. Có câu hỏi phỏng vấn dạng text và dạng audio. 100 câu hỏi civics questions.

Hữu ích cho cả người học tiếng Anh và người chuẩn bị thi nhập tịch.